Oznámení

Registrujeme pouze děti, které nemají svého lékaře ( novorozenci ), je naplněná kapacita ambulance