Registrujeme pouze děti, které nemají svého lékaře ( novorozenci ),

je naplněná kapacita ambulance